Portrét fondu: Český fond lesů

11.07.2023

Klimatická změna, kůrovcová kalamita a stále častěji se objevující sucho. To jsou negativní vlivy, na kterých staví svou investici Český fond lesů. Zároveň chce tyto negativní vlivy eliminovat například větší mírou zadržování vody v přírodě. Cílem však samozřejmě zůstává produkce dřeva a s ní spojený zisk. 

Český fond lesů SICAV, a.s. je tedy veden jako fond nemovitostní a je vytvořen na 10 let s možností vstupu vždy jen k 31.12., kdy probíhá jeho oceňování. Posledním oceňovacím dnem bude 31.12.2031

Na podfondu pracují manažeři Českékho fondu půdy a investiční společnosti Conseq. Ve fondu jsou aktuálně dva lesní celky a to polesí Hostín-Liblice (u Mělníka) a polesí Týnec (u Klatov). 

Nejbližší konkurencí tohoto fondu je Český fond půdy a AVANT česká pole. Fond zaměřený přímo na lesy tak konkurenci zatím prakticky nemá. Očekávaný výnos je na úrovni 50-150 % za desetiletou periodu fondu. Bude zajímavé sledovat, jak se mu to podaří. Potenciál tu určitě je. 

Vzhledem k nízké likviditě má na sedmistupňové škále SRRI právě sedmičku. V prvních pěti letech nelze odkupovat vůbec, dále až do desátého roku jen s poplatkem. Po deseti letech již bez poplatku. Je tak potřeba počítat s uzamčením minimální investice ve výši 1 000 000 Kč na oněch deset let. 

Základní informace

ISIN: CZ0008046588

Aktiva ve fondu: 365 milionů Kč

Investiční horizont: 8 a více let

Datum založení: 8.6.2021

Výkonnost 2022: 10,72 %

Výkonnost za 5 let: nový fond

Cílený výnos: 5-15 % p.a.

TER: 1,73 %

SRRI: 7

Vstupní poplatky: max. 3,1 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: prvních 5 let nelze odkupovat vůbec, následně v šestém a sedmém roce s poplatkem 20 % a do desátého roku pak s poplatkem 10 %. 

Obhospodařovatel: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články