Portrét fondu: CODYA Fond korporátních dluhopisů

16.06.2023

Codya Fond korporátních dluhopisů investuje zejména do českých firemních dluhopisů neobchodovaných na veřejných trzích. Poskytuje také úvěry a zápůjčky. Fond realizuje investice v české koruně a nepodstupuje tedy měnové riziko. Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých odvětví. 

Mezi emitenty, kterým tento fond pomáhá s financováním patří například Trikaya a Vigo

Alternativou tohoto fondu je Fond ČKD, který aktuálně dosahuje lepší výkonnosti a má i širší diverzifikaci. Oproti němu má ale fond od Codya výrazně nižší výstupní poplatky. 

Základní informace

ISIN: CZ0008475852

Aktiva ve fondu: 44 milionů Kč

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 21.2.2019

Výkonnost 2022: 0,22 %

Výkonnost za 5 let: 17,56 % od založení v roce 2019

Cílený výnos: 7 % p.a.

TER: 1,8 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 4 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy. 

Výstupní poplatky: 3 % v prvním roce od vydání investiční akcií, poté 0 %

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost

Auditor: 22HLAV, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články