Portrét fondu: Direct Vigo Sicav

22.01.2024

Fond Direct VIGO Sicav, a.s. se zaměřuje na financování projektů ze skupiny Direct. Mezi ty patří například Direct pojišťovna, ale také Direct auto nebo Direct Fidoo, se zaměřením na firemní financování. Skupina byla založena v roce 2015. Zisk začínal na 30 milionech korun, v roce 2022 šlo již o 225 milionů korun. 

Jedná se o oblasti, kterým Direct velmi dobře rozumí. Zejména pojišťovnictví, hlavní byznys skupiny, je navíc silně regulován ze strany ČNB. To tomuto odvětví zajišťuje velkou míru stability

Na druhou stranu je potřeba zvážit i rizika. Mezi ta patří zejména koncentrace investic fondu do společností ze stejné skupiny Direct. Diverzifikace na úrovni fondu je tak minimální. 

Pro menší investory vznikl také fond Vigo Public SICAV, do kterého lze investovat již od 500 Kč. Očekávaný výnos je o jeden procentní body nižší, než u verze pro kvalifikované investory. Potenciálně lez tedy získat 7, respektive 8 % ročně. 

Investovat lze jak do reinvestiční (R), tak i do dividendové třídy (D).

Základní informace

ISIN: CZ0008043429 (třída R), CZ0008046315 (třída D)

Aktiva ve fondu: 812 milionů Kč (k 31.12.2023)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 9.8.2018

Výkonnost 2023: 8,01 %

Výkonnost za 5 let: 37,37 % (od založení v srpnu 2018)

Cílený výnos: 8 % p.a.

TER: 2,3 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 4 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy. 

Výstupní poplatky: 5 % v první roce, 3 % ve druhém a třetím roce. Poté 0 % při odkupu do 50 000 Kč/rok

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: 22Hlav s.r.o. 

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články