Portrét fondu: Expandia Industrial Park

13.11.2023

V majetku fondu jsou zatím dva parky. Prvním je Industrial Park Třebíč s pronajímatelnou plochou překračující 20 000m2 a stoprocentní obsazeností. Roční nájemné pro rok 2023 činí 25,1 milionu korun. Hodnota nemovitosti je aktuálně 279 milionů korun. 

Druhým parkem je Industrial Park Červený Kostelec s pronajímatelnou plochou 27 500m2 a také stoprocentní obsazeností. Hodnota nemovitosti je 346 milionů korun a roční nájemné aktuálně 27,6 milionů korun. 

Strategií fondu pro nejbližší období je rozvíjení stávajících objektů a akvizici dalších. 

Konkurencí tomuto fondu může být zejména fond Accolade Industrial Fund, který má vyšší ukazatel LTV (53% vs. 38 % u fondu Expandia). Dále pak ZDR Investments, zaměřující se na retail parky nebo nověji založený ZDR Industrial, který zároveň není Fondem kvalifikovaných investorů, ale je určen pro širokou veřejnost. 

Základní informace

ISIN: CZ0008050473 

Aktiva ve fondu: nový fond z roku 2023

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: květen 2023

Výkonnost 2022: nový fond z roku 2023

Výkonnost za 5 let: nový fond z roku 2023

Cílený výnos: 7-9 % p.a.

TER: 1,9 %

SRRI: 6

LTV: 38 %

WAULT: 4 roky

Vstupní poplatky: max. 4 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 40 % do tří let od vydání akcií investorovi, poté již bez poplatku

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články