Portrét fondu: Volarik Capital

04.03.2024

Fond Volarik Capital SICAV a.s. (FKI) a jeho Podfond Volarik Capital Mikulov zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím výstavby, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. Cílem fondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu na úrovni 8 % p.a. 

Do fondu vložil majetek v hodnotě přes 126 milionů korun zakladatel fondu Mike Volařík. Fond vlastní 100% majetkové podíly ve 2 společnostech, Bottling Printing s.r.o. se zabývá dodávkou zařízení pro průmyslové značení a Volarik hotels and resorts s.r.o. pak vlastní a provozuje hotelová zařízení.

Všechny chystané projekty vyrostou na pozemcích v Mikulově, které jsou již nyní ve vlastnictví zakladatele fondu. Na všechny projekty je schválený uzemní plán, což zajišťuje investorům určitou míru jistoty. Další plánované stavby jsou jedinečné nejen svým designem, ale také dopadem na životní prostředí a minimalizací energetické závislosti. Chystané projekty hotel, apartmány, rodinný resort a lázně jsou promyšleny tak, aby dokázaly oslovit různé typy klientů a vzájemně si nekonkurovaly.

Design projektů vzniká pod vedením britského architekta Seana Cliftona a jeho týmu ze studia Jestico + Whiles, který již má za sebou desítky úspěšných projektů po celém světě. Pan Sean Clifton je jedním ze dvou architektů v Česku, kteří jsou držiteli certifikace mezinárodního Passive House Institute.

Základní informace

ISIN: CZ0008049186

NAV: 153 milionů Kč (k 31.12.2023)

Investiční horizont: 5 let

Datum založení: 17.8.2022

Výkonnost 2023: 8,61 %

Výkonnost za 5 let: nový fond

Cílený výnos: 8 % ročně

TER: 1,2 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 30 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 12 měsíců od úpisu, 20 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 24 měsíců od úpisu, 10 % při žádosti o odkup ve lhůtě po 36 měsících od úpisu, 0 % při žádosti o odkup ve lhůtě po 36 měsících od úpisu

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: BDO Audit, s.r.o. 

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články