Portrét fondu: ZDR Investments

19.02.2024

Nemovitostní fond ZDR Investments má v portfoliu 39 nemovitostí v pěti zemích. Konkrétně jde o Českou republiku, Slovensko, Německo, Rakousko a Chorvatsko. Jde tedy o právně poměrně stabilní země. Pronajímatelná plocha je aktuálně více, než 224 000 m2 a jde výhradně o retail parky. Výhodou fondu je vysoký ukazatel WAULT (vážený průměr nevypršené doby nájmu), který fondu zajišťuje výnosy z nájemného ještě na minimálně 6,4 roku, což není u nemovitostních fondů samozřejmé. I díky tomu drží fond stabilní výnosy. Očekávaný výnos na úrovni 7-9 % ročně vyplývá z nájemních výnosů od kapitálově silných nájemníků. Fond využívá i úvěrové financování s aktuálním LTV 51,63 %. 

Tento fond kvalifikovaných investorů je nabízen ve čtyřech třídách:

  • A - CZK růstová
  • B - CZK dividendová
  • C - EUR růstová
  • D - EUR dividendová

Základní informace

Aktiva ve fondu: 5,443 mld Kč (k 30.4.2023)

Investiční horizont: 5 let

Datum založení: 26.1.2018 (třída A)

Výkonnost 2023: 8,71 % (CZK růstová třída)

Výkonnost za 5 let: 8,59 % p.a.

Cílený výnos: 7-9 % ročně

TER: 1,5 %

SRRI: 7

LTV: 51,63 %

WAULT: 6,4

Vstupní poplatky: max 3,1 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 0 % po třech letech od nabytí investičních akcií. V prvních třech letech pak výstupní poplatek činí 40 %. 

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost

Auditor: TPA Audit s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články