Portrét fondu: Rotpirk Algo

05.02.2024

Fond Rotpirk Algo (celým názvem MDC Astrolabe SICAV plc. Rotpirk Algo Fund) nabízí investorům zajímavou možnost investovat do různých tříd aktiv za pomoci chytrých algoritmů, které vyhledávají vhodné možnosti nákupu, ale i prodeje podkladových aktiv.  

Algoritmy sledují množství dat a hledají nerovnovážné stavy mezi jednotlivými třídami aktiv. Jelikož nevyžaduje aktivní zásah člověka, je takové investování oproštěno od emotivních chyb portfolio manažera. 

Cílem fondu je dosahování stabilního, dvouciferného výnosu s co nejmenší mírou volatility. 

Mezi nejčastěji obchodované instrumenty patří akciové indexy, dluhopisy, drahé kovy, měny či komodity. Oceňován je jednou za tři měsíce a minimální výše investice je jeden milion korun.

Základní informace

ISIN: MT7000027181

Aktiva ve fondu

Investiční horizont: 3 a více let

Datum založení: 1.1.2021

Výkonnost 2023: 15,49 %

Výkonnost za 5 let: 45,22 % (od založení)

Cílený výnos: 10 %

TER

SRRI

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 0 %

Obhospodařovatel: AQA Capital Ltd.

Auditor: Deloitte Audit Limited

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články