Co jsou FKI?

06.02.2023

Fondy kvalifikovaných investorů jsou speciální investiční fondy, které jsou určeny, jak už název napovídá, pro kvalifikované investory. Tyto fondy jsou přístupné pouze pro malý počet investorů, kteří splňují určité finanční a profesní požadavky. Základní charakteristikou fondů kvalifikovaných investorů je, minimální výše investice, která v České republice činí 1 milion korun. S investicí od milionu korun se ale otevírají zajímavé možnosti investování, které jsou menším investorům zapovězeny. 

Odlišnost od klasických fondů pro širokou veřejnost spočívá v tom, že kvalifikovaní investoři mají větší finanční prostředky a zkušenosti, což jim umožňuje investovat do rizikovějších aktiv a mít větší přístup k alternativním investicím, jako jsou například soukromé kapitálové fondy, hedgeové fondy, nebo private equity fondy. Mezi alternativy mohou patřit fondy na investiční alkohol, veterány nebo třeba obranný průmysl. Není ale pravidlem, že by fondy kvalifikovaných investorů musely být nutně rizikovější. 

Fondy kvalifikovaných investorů jsou často vnímány jako investiční možnosti pro velmi bohaté a zkušené investory, ale to neznamená, že se jich nemohou účastnit lidé s menšími finančními prostředky. Typicky jde v našich podmínkách o zmiňovanou hranici jednoho milionu korun. Pokud máte dostatečné finanční prostředky a zkušenosti, může být tento typ investice pro vás zajímavým způsobem, jak diverzifikovat své investiční portfolio.

Další zajímavostí fondů kvalifikovaných investorů je, že v mnoha zemích jsou regulovány zvláštními zákony a pravidly, která mají chránit tyto investory před nevhodnými investičními produkty. Například v USA jsou tyto fondy regulovány Securities and Exchange Commission (SEC) a musí splňovat určité požadavky na výkonnost a likviditu. V České republice jsou tyto fondy pod dohledem České národní banky.

Další články