Portrét fondu: Silverline Real Estate

30.04.2024

Silverline Real Estate působí na trhu rezidenčního developmentu a skrz fond chce řešit jeden často diskutovaných problémů -  nedostatečnou výstavbu rezidenčních nemovitostí. Silverline Real Estate se zaměřuje zejména na Prahu, Brno, Plzeň a další krajská města a to zejména kvůli vyšší likviditě lokálních trhů. 

Vzhledem k založení teprve na začátku roku 2022 lze jen velmi těžko hodnotit výkonnost, ačkoli Silverline se s konkurencí poměřuje rád. Mezi FKI zaměřené na rezidenční sektor se jedná z pohledu výnosu o jedničku, s anualizovanou výkonností přes 10 %. Čas ukáže, zda se podaří stejnou výkonnost udržet i na delším období, což je zejména pro fondy kvalifikovaných investorů klíčové. Fond je oceňován na kvartální bázi. 

Výhodou a zároveň prostorem pro další růst je fakt, že fond má aktuálně zadlužení jen na úrovni LTV 20 %. Denominován je pak v českých korunách. Fond je mimo jiné specifický nízkými výstupními poplatky, které u podobných fondů nebývají běžné. 

Mezi konkurenty bude patřit zejména Spilberk, který se také zaměřuje na rezidenční nemovitosti. 

Administrátorem fondu je Codya investiční společnost a tudíž si můžete investici v minimální výši 1 milionu korun rozdělit mezi více fondů. 

Obrázek z webu silverline.com

Základní informace

ISIN:  CZ0008048154 (třída A), CZ0008048162 (třída B)

Aktiva ve fondu: 150 milionů Kč (k 31.12.2023)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 24.1.2022

Výkonnost 2023: 9,9 %

Výkonnost za 5 let: nově založený fond, od založení 10,38 % p.a.

Cílený výnos: 10 % p.a. (třída A), 11-12 % p.a. (třída B)

TER: 1,6 %

SRRI: 7

LTV: 20 %

Vstupní poplatky: max. 5 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy. 

Výstupní poplatky: 8 % v prvním roce, 6 % ve druhém roce, 4 % ve třetím roce. Poté 0 %. 

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: Audit One, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články