Portét fondu: RSBC Defence

10.03.2023

Hlavním investičním aktivem fondu je slovinská společnost Arex, která se již 26 let specializuje na výrobu obranných pomůcek, jako například neprůstřelné vesty. Dále pak vyrábí tréninkovou plastovou munici a další produkty obranného průmyslu. Zákazníky jsou mnohé země NATO, včetně České republiky. Mimo to má Arex nový výrobní závod například v Brazílii. Fond společnost Arex vlastní ze 100 %.

Fond nabízí zajištěný výnos na úrovni 8 % (třída PIA od 1 milionu korun), resp. 9 % (třída BIA s investicí min. 10 000 000 Kč). Toto zajištění řeší fond snížením hodnoty akcií třídy VIA právě ve prospěch tříd PIA a BIA. K tomu vyplácí 30 % z výnosu nad tyto zajištěné výnosy. Příjemný je pak i fakt, že výnos je klientům připisován na měsíční bázi. 

Mezi příležitosti fondu patří aktuální situace, kdy armáda většiny zemí světa doplňují nejen zbraně, ale právě i obranný materiál. Do dalších let lze očekávat další navyšování těchto objednávek a to prakticky z celého světa. Mezi rizika pak patří jednoznačně fakt, že fond má prakticky všechny prostředky uloženy jen v jedné společnosti, kterou je právě slovinský Arex. 

Základní informace

ISIN: CZ0008048816 (třída PIA), CZ0008048824 (třída BIA)

Aktiva ve fondu

Investiční horizont: 5 let

Datum založení: 1.7.2022

Výkonnost 2023: 9 % (třída PIA), 10 % (třída BIA)

Výkonnost za 5 let: nedostatečná historie fondu

Cílený výnos: 8-12 %

TER: 2,6 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 40 % v první roce, 30% ve druhém, 20 % ve třetím, 10 % ve čtvrtém a pátém roce. Po pěti letech 0 %

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: BDO Audit, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články