Portrét fondu: ADAX Fond firemního nástupnictví 

23.03.2024

Fond firemního nástupnictví ADAX se zaměřuje na investice v oblasti private equity. Své investice realizuje skrz nákup společností na území České republiky a Slovenska. Cílí na zhodnocení 12 % ročně. 

V portfoliu fondu je nyní sýrárna TANY, CM Trade Via, distributor produktů pro lidi trpící alergiemi, astmatem nebo atopickým ekzémem a Ekobal Rožnov, výrobce 100% ekologických papírových kelímků a víček.

Fond vybírá zejména společnosti, které dobře prosperují, ale jejich majitel je již nedokáže nadále posouvat na vyšší úrovně. 

Doba potřebná k vypořádání zpětného odkupu je 3-12 měsíců, v závislosti na výši odkupované částky. Fond je oceňován čtvrtletně. 

Základní informace

ISIN: CZ0008046372, CZ0008050234

Aktiva ve fondu: 205 milionů Kč (k 31.12.2023)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 7.4.2021

Výkonnost 2023

Výkonnost za 5 let

Cílený výnos: 12 % ročně

TER: 3,5 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 5 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč

Výstupní poplatky: v prvních třech letech až 60 %, poté 0 %

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: 22HLAV s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články