Portrét fondu: Ambeat Invest

02.05.2023

    Fond Ambeat Invest investuje primárně do zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči, především pro seniory. Příjmy fondu jsou tak tvořeny z velké části státními platbami. Jelikož v České republice chybí dlouhodobě téměř 15 000 lůžek právě v zařízeních pro seniory, vidí fond v této oblasti velký potenciál. Demografický vývoj nejen v České republice, ale i v celé Evropě naznačuje, že poptávka po tomto typu sociální péče bude spíše růst. 
    Fond doposud  vybudoval síť 27 zařízení, ve kterých takovouto péči poskytuje. V nich má aktuálně 557 lůžek. Vzhledem k poskytování i domácí péče má fond nyní více, než 8 000 klientů a 1 000 zaměstnanců. 

Základní informace

ISIN: CZ0008045333 (třída A), CZ0008045341 (třída B)

NAV: 750 milionů korun

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 17.3.2020

Výkonnost 2022

Výkonnost za 5 let

Cílený výnos: 8 % p.a.

TER

SRRI:

Vstupní poplatky: max. 4 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 5 % při odkupu v prvním roce, 3 % při odkupu ve druhém a třetím roce. Poté již 0 %. 

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: APOGEO Audit

https://www.ambeatinvest.cz/

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články