Portrét fondu: Český fond půdy

14.11.2023

Český fond půdy sdružuje investory se zájmem o půdu a zemědělství. Jelikož se neustále zmenšuje výměra ploch právě pro zemědělství, vidí manažeři tohoto fondů v tomto faktu zajímavou investiční příležitost. Strategií fondu je zejména nákup menších pozemků a jejich spojování do větších celků, což má pozitivní vliv na inkasované nájemné. 

Kromě orné půdy, která tvoří téměř 90 % portfolia fondu, vlastní fond také louky a další pozemky. 

Od svého založení v roce 2014 přináší fond průměrný roční výnos na úrovni 6,11 % p.a. 

Nejbližší konkurencí tohoto fondu je Český fond lesů a AVANT česká pole. První jmenovaný přinesl v roce 2022 výnos 10,72 %, druhý pak téměř 17 %. Tento pohled Českému fondu půdy příliš nepřeje, nicméně minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a je potřeba se dívat zejména na dlouhodobou udržitelnost těchto výnosů. 

Vzhledem k nízké likviditě má na sedmistupňové škále SRRI šestku. V prvních pěti letech lze odkupovat pouze s výstupním poplatkem ve výši 20 %, dále již bez poplatku. Je tak potřeba počítat s uzamčením minimální investice ve výši 1 000 000 Kč alespoň na pět let. 

Základní informace

ISIN: MT7000011094 (dividendová třída), MT7000011102 (růstová třída)

Aktiva ve fondu: 2,2 mld Kč (k červnu 2023)

Investiční horizont: 6 a více let

Datum založení: 7.8.2014

Výkonnost 2022: 9,24 %

Výkonnost za 5 let: 21,07 % (3,90 % p.a.)

Cílený výnos: 

TER: 1,15 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 20 % při odkupu v prvních pěti letech

Obhospodařovatel: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Auditor

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články