Portrét fondu: Conseq depozitní+

03.03.2023

Conseq depozitní+ je fond investující zejména do repo-operací ČNB, peněžního trhu, bankovních vkladů. Díky tomu zajišťuje svým investorům dobře predikovatelný výnos bez větších výkyvů, které jsou spíše výjimkou. Peníze jsou v případě zpětného odkupu dostupné během jednoho týdne. 

Rizikovost fondu (SRRI) je na úrovni jedna. Mezi rizika patří pokles úrokových sazeb v ekonomice. V případě obchodování na peněžním trhu pak také kreditní riziko vyplývající z možnosti nesplácení závazků emitenta. 

Mezi hlavní konkurenty fondu patří Repofond, tedy fond také od Consequ, jen určen pro širokou veřejnost. Dále pak další podobné fondy, stejně zaměřené na repo operace. Mezi takové patří například Monetika. Conseq depozitní+ oproti nim vykazuje vyšší výkonnost zapříčiněnou nižší nákladovostí, která je na úrovní 0,30 % ročně. S investicí do fondu Conseq depozitní, ale právě i do alternativ typu Repofond, vám rádi pomůžeme. Navíc za velmi výhodných poplatkových podmínek. 

Základní informace

NAV: 9 523 993 822 Kč (16.6.2023)

Investiční horizont: 1 rok

Datum založení: 11.1.2019

Výkonnost 2022: 

Výkonnost za 5 let: 10,07 % (od založení 11.1.2019)

TER: 0,30 %

SRRI: 1

Vstupní poplatek: max. 0,5 %

Vstupní poplatek při investici přes nás: 0 %

Výstupní poplatky: 0

Obhospodařovatel: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články