Portrét fondu: Fond českého bydlení

25.06.2023

Fond českého bydlení je nemovitostní fond, který prostřednictvím dceřinných společností investuje do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem. Pro své investice vybírá nemovitosti nejen v Praze, ale i v regionech s optimálním poměrem mezi cenou nemovitosti a potenciálním nájemným. Jde tak o projekty například v Ústí nad Labem, Liberci, Mělníku, Plzni, Ostravě nebo třeba slovenském Komárnu. Cílem je ale vlastnit nemovitosti napříč Českou republikou i Slovenskem. Aktuálně vlastní v těchto dvou zemích 18 nemovitostí, rozložených mezi jedenáct lokalit. 

Svým investorům stabilně doručuje kladnou výkonnost nad šesti procenty ročně. V roce 2022 se povedl výnos 9,72 %. 

K tomuto výnosu si pomáhá i bankovním financováním, ovšem se zadlužením pouze na úrovni 17 % LTV. Aktiva ve fondu aktuálně dosahují úrovně lehce nad 385 milionů korun.

Fond vlastní z menší části i kancelářské prostory, nicméně jde pouze o jednotky procent portfolia. 

Alternativou tohoto fondu pro širokou veřejnost, tedy pro menší investované částky, může být například Investiční fond MINT. 

Výnos fondu v jednotlivých letech. Rok 2018 anualizovaně. 

Základní informace

ISIN: CZ0008043262

Aktiva ve fondu: 385 milionů (k 31.7.2023)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 17.12.2018

Výkonnost 2022: 9,72 %

Výkonnost za 5 let: 43,85 %

Cílený výnos: 6-10 % p.a.

TER: 2,18 %

SRRI: 4

LTV: 17 %

WAULT: 1

Vstupní poplatky: max. 5 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: Do dvou let od vydání investičních akcií

  • 10 % z objemu odkup. inv. akcií, pokud jde o odkup více než 10 % objemu akcií investora
  • 5 % z objemu odkup. inv. akcií, pokud jde o odkup méně než 10 % objemu akcií investora
  • 0 % z objemu odkup. inv. akcií, pokud jde o investora se vstupní investicí nad 125 000 EUR
  • výstupní poplatek po uplynutí 24 měsíců od úpisu je 0 % 

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost

Auditor: PKF APOGEO AUDIT, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články