Portrét fondu: Fond ČKD

03.05.2023

Fond Českých korporátních dluhopisů je alternativou k nákupu jednotlivých dluhopisů. Cílem fondu je nabídnout stejný výnos, ovšem s menší mírou rizika díky diverzifikaci. 

Emitenty nakupovaných dluhopisů jsou nejčastěji společnosti ze sektoru nemovitostí. Dále pak ale i z oblasti zdravotnictví nebo obnovitelných zdrojů. Jde například o dluhopisy emitované skupinou RSBC, Miton, Lolotica nebo například SMV Invest. 

Ke konci prvního kvartálu roku 2023 má fond aktuálně zainvestováno v energetickém sektoru 52 % prostředků, v realitním 28 %, v IT 4 % a 4 % v dalších odvětvích. 12 % pak zbývá na nezainvestovanou hotovost. 

Jedná se o relativně malý fond s kapitálem 58 milionů korun. Zajímavostí ovšem je, že ačkoli v roce 2022 utrpěla většina dluhopisových fondů velké ztráty, doručil fond ČKD svým investorům kladný výnos ve výši 1,63 %. 

Základní informace

ISIN: CZ0008044385

NAV: 58 mil. Kč

Investiční horizont: 3 a více let

Datum založení: 1.10.2019

Výkonnost 2022: 1,63 %

Výkonnost za 5 let: 7,31 % (od 1Q 2020)

Cílený výnos: 7-8 % p.a.

TER: 2,5 %

SRRI

Vstupní poplatky: max. 5 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: až 10 % v prvním roce, až 6 % ve druhém roce, až 4 % ve třetím roce. V dalších letech je výstupní poplatek 0 %

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o. 

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články