Portrét fondu: Property Fund for Living SICAV

11.05.2023

Tento fond se zaměřuje na financování, výstavbu a provozování nemovitostí, které se zaměřují na poskytování zdravotní a léčebné péče zejména domovů pro seniory. A to jak klasických, tak i domovů se zvláštním režimem a Alzheimer center. Nájemní či pachtovní smlouvy s provozovatelem jsou pak uzavírány minimálně na 10 let. 

Investičním cílem fondu je dlouhodobě zhodnocovat aktiva s minimálním výnosem 5 % ročně. Během následujících  šesti až osmi let je cílem realizovat výstavbu 20 domovů pro seniory s celkovou kapacitou přibližně 3 000 lůžek.  Aktuálně jsou v přípravě projekty za 1,7 miliardy korun. 

V roce 2023 dosáhl fond výnosu 9,48 %, o rok dříve 11,86 %

Základní informace

ISIN: CZ0008046448 (třída PIA), CZ0008046455 (TŘÍDA VIA)

NAV: 269 000 000 Kč (k 31.12.2023)

Investiční horizont: 3 roky a více

Datum založení: 5.5.2021

Výkonnost 2023: 9,48 %

Výkonnost za 5 let: nový fond

Cílený výnos: 9 %

TER

SRRI

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: po třech letech bez výstupního poplatku

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: BDO Audit, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Ladislav Mácha, investiční specialista

Další články