Portrét fondu: Triatleta Fund

13.03.2024

Fond Triatleta investuje peníze převážně na rozvinutých akciových trzích. Dvě třetiny peněz má nyní zainvestovány v USA, 8 % pak v Kanadě. Mezi největší pozice se řadí Visa, IDEXX Laboratories, Starbucks nebo třeba Philip-Morris a Microsoft. Fond investuje koncentrovaně - tedy do menšího počtu akcií s potenciálem výdělku. To může na jedné straně přinést vyšší zhodnocení, na druhé straně zvyšuje diverzifikační riziko.

Fond v roce 2023 doručil svým investorům výnos 20,89 %. 

Aktuálně je nabízen ve čtyřech třídách. Třída A - reinvestiční v CZK, třída B - reinvestiční v EUR, třída C - reinvestiční v USD, třída R - reinvestiční v CZK. Lhůta pro odkupy je tříměsíční. 

Základní informace

ISIN: CZ0008048956 (třída A), CZ0008048998 (třída B), CZ0008048980 (třída C), CZ0008048964 (třída R)

Aktiva ve fondu: 365 milionů (k 29.2.2024)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 1.7.2022

Výkonnost 2023: 20,89 %

Výkonnost za 5 let

Cílený výnos: 8-9 %

TER: 2,2 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 5 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 0 %

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: PKF Apogeo

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články