Portrét fondu: WOOD & Co. Renewables

15.03.2024

Nový fond WOOD & Co. Renewables, tedy podfond fondu WOOD & Company, cílí na příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

Fond plánuje spolupráce s dalšími společnostmi, kdy první je spolupráce se společností Solek. Společně budou realizovat dva solární parky v Rumunsku. Tyto projekty jsou již připravené k výstavbě a dokončené by měly být do konce roku 2025. 

První upisovací období končí 31.5.2024. Minimální výše investice je nastavena na jeden milion korun, jak bývá u fondů kvalifikovaných investorů zvykem. 

Základní informace

ISIN: CZ0008052008

Aktiva ve fondu: nový fond

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 1.3.2024 (zahájení upisovacího období)

Výkonnost 2023: nový fond

Výkonnost za 5 let: nový fond

Cílený výnos: 15 % ročně

TER: 1,83 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč

Výstupní poplatky: 5 % po dobu první pěti let

Obhospodařovatel: obhospodařovatelem je fond samotný

Auditor: Deloitte Audit, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články