Fond REALIA přinesl loni výnos přes 11 %

27.03.2024

Fond REALIA FUND SICAV, specializující se na investice do regionálních retail parků, dosáhl v roce 2023 opět zajímavého zhodnocení. Jeho roční výnos činil 11,23 % pro investiční akcie v českých korunách (CZK) a 10,10 % pro investiční akcie v eurech (EUR). Tento úspěch je přičítán především inflaci a finančním nástrojům, které fond používá k řízení úvěrových nákladů.

Nemovitostní portfolio fondu má hodnotu přesahující dvoumiliardovou hranici. Fond se zaměřuje na plně a dlouhodobě pronajaté retailové parky v České republice, které jsou zaměřeny na každodenní potřeby obyvatel. V portfoliu jsou pouze hotové retailové parky, a tedy nenese riziko developmentu. Průměrná délka nájemních smluv (WAULT) činí 6,4 roku. Celkový počet investorů dosáhl 369 a majetek fondu přesáhl 1,125 miliardy korun. Roční výnosy z nájmů dosahují 146 milionů korun.

Další články