Portrét fondu: Accolade Industrial Fund

08.03.2024

Accolade Industrial Fund je jedním z nejznámějších nemovitostních fondů pro kvalifikované investory. Již od roku 2014 investuje do průmyslových nemovitostí. Ať už jde o logistické areály, výrobní haly nebo nemovitosti ze sektoru retail a e-commerce.  Aktuálně vlastní 33 průmyslových parků v České republice, v Polsku, Německu, na Slovensku, v Nizozemsku a ve Španělsku. Celkem v nich má aktuálně 107 nájemců. Od nich vybírá téměř 95 milionů eur v ročním nájemném. 

Pronajímaná plocha je aktuálně 1 827 000 m2, do konce roku 2025 pak vzroste na 2 567 000 m2.

Fond těží zejména z růstu poptávky po tomto typu nemovitostí a zároveň po relativní složitosti výstavby nových prostor. Díky tomu je průměrná neobsazenost průmyslových nemovitostí na úrovni pouhých 1,36 % v České republice a 2 % v Německu. V ostatních zemích, kde fond také investuje, je neobsazenost nepatrně vyšší, přibližně 4-5 %. To v kombinaci s vysokým WAULTem tohoto fondu, na úrovni přes sedm let, dělá z tohoto fondu stabilní investici. Fond tak roste zejména kvůli dobře vybíranému nájemnému, nikoli spekulací na růst hodnoty nemovitostí v portfoliu. Průměrný výnos od založení je aktuálně 12,16 % ročně, pro třídu v CZK. 

Investovat lze standardně od 75 000 € nebo 2 000 000 Kč, úpisy akcií pak probíhají vždy na konci čtvrtletí. Investovat lze jak v českých korunách, tak i v eurech či polských zlotých. 

Konkurencí tomuto fondu může být zejména ZDR Investments, zaměřující se na retail parky nebo nověji založený ZDR Industrial, který zároveň není Fondem kvalifikovaných investorů, ale je určen pro širokou veřejnost. Výnos fondu Accolade byl oproti ZDR Investments v roce 2023 výrazně slabší, z dlouhodobějšího pohledu je ale výkonnější práce Accolade Industrial Fund. 

Základní informace

ISIN: MT7000014932 (třída CZK), MT7000018404 (třída CZK2), MT7000014940 (třída EUR), MT7000018412 (třída EUR2), MT7000030508 (třída CZK-D), MT7000030524 (třída CZK2-D), MT7000030516 (třída EUR-D), MT7000030532 (třída EUR2-D)

Aktiva ve fondu: 36,1 miliardy Kč (k 31.3.2023)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 31.1.2017 (třída CZK)

Výkonnost 2023: 1,00 % (třída CZK), -0,76 % (třída EUR)

Výkonnost za 5 let: 68,90 % (třída CZK)

Cílený výnos: 7 % p.a.

TER: 1,86 %

SRRI: 6

LTV: 53,73 %

WAULT: 7,17

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč

Výstupní poplatky: 0 %, vybírat ale lze až po pěti letech od úpisu akcií

Obhospodařovatel: Alter Domus Fund (Services) Malta Limited

Auditor: KPMG, BDO

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články