Portrét fondu: Georgia Energy

20.06.2023

Skrz fond Georgia Energy lze investovat do výstavby vodních elektráren. Jak už název napovídá, jedná se zejména o elektrárny v Gruzii a to zejména kvůli ideálním přírodním podmínkám na výstavbu tohoto zdroje energie. Gruzie má jednu z nejvyšších poměrů vodních zdrojů na obyvatele. Investiční strategií je zejména poskytování úvěrů a účastí v obchodních společnostech. Některé elektrárny může pak fond přímo vlastnit. 

Projekty jsou kromě běžných rizik pojištěny i proti politickým a teritoriálním rizikům, což může být v zemích jako je Gruzie užitečné. 

Fond aktuálně připravuje stavbu dvou malých vodních elektráren. Konkrétně MVE Khopuri s plánovým výkonem 5,5 MW a MVE Askistkali s plánovaným výkonem 5,3 MW. Oba tyto severogruzínské projekty jsou nyní ve stavu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). 

Pokud jde o nesporný trend ozeleňování ekonomiky, bude konkurentem tohoto fondu například mnohem větší a o pár let starší MW Investiční fond, který slouží k financování výstavby solárních elektráren v Chile a dalších zemích. Oba fondy se snaží svézt na odklonu od fosilních paliv. 

V řeči čísel - Georgia Energy přinesla za poslední rok záporný výsledek. Konkrétně -7,19 % (k 20.6.2023). Oproti tomu MW Investiční fond dosahuje stabilně kladné výkonnosti. V roce 2023 očekává fond Georgie Energy naopak dvouciferné zhodnocení. 

Základní informace

ISIN: CZ0008046620 (reinvestiční třída v CZK), CZ0008046638 (dividendová třída v CZK), CZ0008046646 (reinvestiční třída v EUR)

Aktiva ve fondu: 23 milionů Kč (k 31.3.2023)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 17.5.2021

Výkonnost 2022

Výkonnost za 5 let: nový fond

Cílený výnos: 7-10 %

TER: 2,1 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 4 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy. 

Výstupní poplatky: Do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost

Auditor: BDO Audit s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články