Portrét fondu: MW Investiční fond

14.06.2023

MW Investiční fond SICAV, a.s. generuje pevný výnos financováním solárních elektráren a souvisejících aktivit skupiny SOLEK. Ta nabízí atraktivní investiční příležitosti prostřednictvím svého portfolia solárních projektů, které se zaměřují na lokality s dlouhodobě optimálními podmínkami pro fotovoltaické elektrárny. Jejich činnost je nejvýraznější v Chile, kde jsou jedním z největších developerů PMGD projektů, ale úspěšně působí také v České republice, Slovensku, Rumunsku a nově i na Kypru. Chystá se i výstavba v Kolumbii. Fond dále investuje do firemních dluhopisů společností zapojených do výstavby a provozu solárních elektráren, a poskytuje úročené zápůjčky těmto firmám.

Investovat lze jak do dividendové, tak i do reinvestiční třídy. Minimální investice je nastavena na 1 milion korun. Větší investice je možné umístit ještě do dividendové třídy D15 s minimální investicí 15 milionů korun, případně 10 nebo 20 milionů korun do reinvestičních tříd R10 a R20. 

Fond těží ze současného trendu ozeleňování ekonomiky, což je trend, který bude s velkou pravděpodobností hýbat trhy i v dalších letech. To z tohoto fondu dělá velmi zajímavou investiční příležitost. 

Mezi rizika fondu mohou patřit zejména případné geopolitické změny. V případě investic v některých zemích i změna dotační politiky. V Chile ovšem společnost Solek staví zcela bez dotací. Naopak si vypomáhá penězi od velkých investičních fondů, jako je například BlackRock. 

Konkurentem tohoto fondu může být v určitém smyslu Georgia Energy, což je fond zaměřující se na financování výstaveb vodních elektráren v Gruzii. Nicméně zatím je mnohem menší a navíc s nižším výnosem. 

Základní informace

ISIN: CZ0008044245 (třída R), CZ0008044252 (třída D), CZ0008048717 (třída D15), CZ0008044245 (třída R10), CZ0008044245 (třída R20)

Aktiva ve fondu: 1,872 mld Kč. 

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 31.12.2019

Výkonnost 2022: 10,85 %

Výkonnost za 5 let: 26,40 % od založení (třída R)

Cílený výnos: 6-8 %

TER: 1,5 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy. 

Výstupní poplatky: 15 % do 1 roku, 10 % do 2 let, 5 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost

Auditor: 22HLAV, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články