Portrét fondu: Portiva WATT & BUILD

03.11.2023

Fond WATT & BUILD je zcela nový, český investiční fond zaměřený na výstavbu zařízení pro obnovitelné zdroje elektrické energie. Během prvního roku plánuje postavit zdroje o výkonu 50 MW. Cílená velikost fondu je jedna miliarda korun. 

Nejde o první fond od Portivy. Již od roku 2019 existuje fond WATT & YIELD, zaměřující se na provoz obnovitelných zdrojů energie. V roce 2022 připsal výnos přesahující 10 %. Oproti němu se WATT & BUILD nezaměřuje na provoz, ale na výstavbu. 

Minimální investice je stanovena na jeden milion korun (v případě splnění zákonných podmínek), případně 100 000 Kč při rozdělení peněz v rámci Codya MIX - tedy více fondů u jedné investiční společnosti. Úpis začal 1.11.2023. 

Základní informace

ISIN: CZ0008051224

Aktiva ve fondu: nový fond

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 1.11.2023

Výkonnost 2022: nový fond

Výkonnost za 5 let: nový fond

Cílený výnos: 12 % p.a.

TER

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 5 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 10 % do 2 let, 5 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost

Auditor

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články