Portrét fondu: Spilberk

20.03.2024

Fond Spilberk investiční fond SICAV se zaměřuje zejména na development menších bytových jednotek. Do konce roku 2027 jich plánují 1174. Část jednotek je určená k prodeji, část k pronájmu. Mezi zajímavé projekty patří například Nový Cejl s termínem dokončení letos v prosinci. V tomto projektu je již téměř polovina jednotek předprodána. Mezi dalšími projekty je například Koliště 65A, kde je předprodáno téměř 60 % jednotek. Dokončení je plánováno na říjen 2025. 

Částečně investuje také do výstaveb fotovoltaických elektráren. Minoritu pak budou tvořit retailové parky, na které se zaměřuje například fond ZDR Investments. Fond Spilberk přinesl za posledních 12 měsíců investorům výnos 7,14 %. 

Objem majetku je nyní 1,46 miliardy korun. Zajímavostí je novinka v podobě garantovaného zhodnocení na úrovni minimálně 7 %, což při aplikaci složeného úročení přinese zdvojnásobení hodnoty investice přibližně za deset let. Jako nevýhoda se pak může jevit maximální zhodnocení 7,2 %. Za zmínku pak určitě stojí i ukazatel rizikovosti, který je na škále 1-7 pouze na úrovni 3, což je u nemovitostních fondů spíše světlou výjimkou. Likvidita je nastavena vcelku příznivě na 90 dní. 

Administrátorem fondu je AVANT investiční společnost. Díky tomu může klient svou investici v minimální výši 1 000 000 Kč rozdělit do více fondů u stejné společnosti. 

Základní informace

ISIN: CZ0008042645

Aktiva ve fondu: 1,46 miliardy Kč

Investiční horizont: 4 a více let

Datum založení: 26.6.2016

Výkonnost 2023: 7,14 % za posledních 12 měsíců

Výkonnost za 5 let

Cílený výnos: 7 %

TER

SRRI: 3

LTV: neuvedeno

Vstupní poplatky: max. 3 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč

Výstupní poplatky: 3 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel: AVANT investiční společnost, a.s.

Auditor: AUDIT ONE s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články