Portrét fondu: ESG Senior Care

14.02.2024

Investiční strategie fondu ESG Senior Care se zaměřuje na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory. Investičním cílem je stabilní zhodnocení vložených prostředků ve fondu, a to zejména do zařízení, která vytváří prostor pro důstojné a aktivní stáří. Cílová výnosnost fondu 10 % p.a.

Primárním cílem tohoto fondu je zajištění kvalitního, a zároveň i dostupného bydlení pro seniory a zajistit aktivní a důstojné stáří. Dostupnost péče pro seniory je totiž neustále se zhoršující problém a zároveň zajímavá investiční příležitost. Poptávka po tomto typu bydlení je aktuálně velmi velká. 

Fond věří komunitnímu způsobu bydlení, kde dokáží vytvořit prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Zejména tím, že senior jen nedožívá, ale má pestrý program. Aktivní senioři mohou společně vařit, zahradničit či včelařit. 

K investici je garantováno místo v zařízení. Pokud senior či rodina zainvestují do fondu minimální částku 2 miliony korun, získají k investici garanci umístění seniora v zařízení, které vlastní fond. To je vzhledem k omezeným kapacitám zařízení tohoto typu vcelku zajímavý benefit. 

Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Určitou alternativou fondu je Ambeat Invest či PFFL nicméně fondy mají samozřejmě i rozdíly. Vzhledem k tomu, že je fond založen relativně nově, konkrétně v říjnu 2022, nedají se příliš porovnávat ani z pohledu výnosu. 

Základní informace

ISIN: CZ0008049293

Aktiva ve fondu: 232 milionů Kč (31.12.2023)

Investiční horizont: 5 let

Datum založení: 5.10.2022

Výkonnost 2023: 13,66 %

Výkonnost za 5 let: nový fond

Cílený výnos: 10 % ročně

TER: 2,99 %

SRRI: 6

Vstupní poplatky: max. 4 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 10 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi, 5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost, a.s.

Auditor: PKF APOGEO Audit, s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Ladislav Mácha, investiční specialista

Další články