Portrét fondu: Trikaya nemovitostní fond

19.06.2023

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s. investuje výhradně do projektů své skupiny Trikaya, které jsou ve fázi developmentu. Reálně tak fond stále drží v majetku pouze dluhopisy a zápůjčky společnosti Trikaya Asset Management. V majektu fondu není aktuálně žádná nemovitost ani SPV. Zisk fondu tak plyne z vyplácených úroků. V praxi tak nejde o nemovitostní fond, jak by mohl název napovídat, ale spíše o fond dluhopisový. 

Rizikem je tak koncentrace kreditního rizika u jednoho developera/emitenta. Výhodou naopak může být alokace v CZK. Alternativou tohoto dluhopisového fondu, která je zároveň diverzifikovaná, může být Fond ČKD nebo CODYA Fond korporátních dluhopisů

Pokud pomineme, že nejde o klasický nemovitostní fond, byl fond Trikaya na špičce z pohledu výnosu mezi nemovitostními fondy v roce 2023

Základní informace

ISIN: CZ0008043155

Aktiva ve fondu: 171 milionů Kč (k 29.2.2024)

Investiční horizont: 5 a více let

Datum založení: 6.4.2018

Výkonnost 2023: 12,86 %

Výkonnost za 5 let: 6,71 % p.a.

Cílený výnos: 8 % p.a.

TER: 2,3 %

SRRI: 6

LTV: nemá, protože investuje pouze do dluhopisů

WAULT: nemá, protože investuje pouze do dluhopisů

Vstupní poplatky: max. 4 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi či při odkupu do výše 50 tis. Kč/rok

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost

Auditor: 22Hlav s.r.o.

S nastavením vaší investice vám pomůže

Jan Schwarzbach, investiční specialista

Další články